Cách Add Preset Vào Camera Raw

Hi, quý khách đã khám phá giải pháp Import Prephối Camera Raw nên không? Thật tốt, các bạn đang tra cứu đúng nơi rồi đó