Cách chứng minh hai tam giác đồng dạng

Để chứng tỏ 2 tam giác đồng dạng thì những em cần được cầm được định hướng hai tam giác đồng dạng và những biện pháp chứng minh cơ mà Timgiasuhanoi.com chỉ dẫn tiếp sau đây.

Nhắc lại một ít kim chỉ nan về tam giác đồng dạng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EM.