Cách chứng minh tam giác vuông cân

Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh mặt bằng nhau.

Bạn đang xem: Cách chứng minh tam giác vuông cân


*

Tam giác cân ABC cân tại A


Từ hình vẽ, ta xác định được:

– Đỉnh A của tam giác cân ABC là giao điểm của nhì cạnh bên AB với AC.

– Góc A được gọi là góc ở đỉnh, hai góc còn lại B cùng C là góc đáy.

Cách dựng tam giác ABC cân tại A

– Vẽ cạnh BC

– Vẽ cung tròn chổ chính giữa B, bán kính r

– Vẽ cung tròn tâm C, bán kính r

Hai cung tròn cắt nhau tại A.

Tam giác ABC là tam giác cần vẽ.

Tính chất của tam giác cân

– Tính chất 1:Trong tam giác cân nặng, nhì góc đáy bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng tại A ⇒ Góc B = C

– Tính chất 2:Tam giác bao gồm nhì góc bằng nhau là tam giác cân nặng.

Xem thêm: Cách Bật Điều Hòa Funiki Không Cần Điều Khiển Hay Nhất, Cách Bật Điều Hòa Khi Bị Mất Điều Khiển

Ví dụ: Tam giác ABC có góc B = C ⇒ Tam giác ABC cân tại A

– Tính chất 3:Trường hợp đặc biệt của tam giác cân:

Tam giác vuông cân nặng là tam giác vuông tất cả hai cạnh góc vuông bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác MNPhường vuông tại M tất cả góc N = P ⇒ Tam giác MNPhường vuông cân tại M

Tính số đo mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân nặng.

Ta có: Δ ABC tất cả Góc A = 90°,Góc B= C

⇒ Góc B + C = 90° (định lí tổng bố góc của một tam giác)

⇒ 2.Ĉ= 90°

⇒ Góc B = C = 45°

Kết luận: Tam giác vuông cân thì hai góc nhọn bằng 45°.

Cách chứng minh tam giác cân

Để chứng minch một tam giác là tam giác cân nặng ta sử dụng một trong nhị giải pháp sau:

– Cách 1:Chứng minch tam giác đó bao gồm hai cạnh bằng nhau.

– Cách 2:Chứng minh tam giác đó có nhì góc bằng nhau.

Xem ví dụ dưới đây để nắm được phương pháp chứng minch tam giác cân nặng.

Ví dụ: Trong tam giác ABC gồm ΔABM = ΔACM . Chứng minh tam giác ABC cân nặng.