Cách Chuyển Tin Nhắn Từ Điện Thoại Sang Máy Tính

Hiện nay bản thân vẫn mong mỏi lưu lại các tin nhắn đặc trưng vào lắp thêm vi tính nhằm lưu trữ với có lúc đang baông chồng up vào lại đt! Bạn như thế nào biêt giải pháp làm cho thì xin chỉ giáo với! Xin tình thật cám ơn!