Cách Đánh Phân Số Trong Excel

Biến Excel thành công ráng so sánh dữ liệu nâng cao.

LỖI HIỆN NGÀY THÁNG KHI VIẾT PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Do mặc định của Excel, khi bạn viết phân số (ví dụ 1/3) thì hiệu quả hiện thị 1-Thg3 (tức ngày 1 tháng 3)

*

ĐỊNH DẠNG PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Các bước format phân số đơn giản vào Excel

Bước 1: Bôi Black vùng hy vọng hiện lên kết quả

Bước 2: Nhấp loài chuột bắt buộc chọn Format Cells

Bước 3: Chọn Fraction -> Up lớn one digit (1/4)

Bước 4: OK