CÁCH ĐỌC MIA TRONG TRẮC ĐỊA

I. Có rất nhiều khách hàng quan tâm tới cách đọc mia như thế nào chính xác

Căn cứ vào mia, khi đo thủy chuẩn hình học ta đọc được các số trên mia, từ đó tính ra chênh cao giữa hai điểm đặt mia và khoảng cách từ máy tới mia.Trước khi thực hiện đó, cần bặn chỉnh tiêu cực và kính ngắm để đọc dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách đọc mia trong trắc địa


*
Mia là phụ kiện đo đạc cần thiết trong việc cho ra kết quả đo đạc chính xác

II. Hướng dẫn đo và đọc chỉ số trên mia thủy bình

1. Lưới chữ thập trong đo cao độ máy thủy bình

Lưới chữ thập thực chất được cấu tạo gồm dây trên, dây giữa, dây dưới, tạo thành hệ lưới. Dùng để đọc các chỉ số trên, giữa, dưới của mia thủy chuẩn.Thường thì trong khi đọc mia thủy chuẩn người ta chỉ đọc chỉ giữa của mia, nhưng để tăng độ chính xác của phép đo, người ta có thể đọc luôn cả 3 chỉ, để kiểm tra xem độ chính xác của chỉ số giữa mà ta đọc. Dây giữa = (Dây Trên + Dây Dưới)/2Ví dụ : Cách đọc chỉ số mia bằng máy thủy bình. Ở hình bên dưới ta có chỉ số đọc mia như sau: Dây trên: 1783 Dây dưới: 1675 Vậy: Dây giữa = (1783 + 1675)/2 = 1729 (mm)
*

2. Cách tính cao độ máy thủy bình bằng mia thủy chuẩn

Trước tiên, ta ngắm máy bắt vào mia thủy chuẩn, lúc này thông qua ống kính của máy thủy bình ta có thể nhìn thấy lưới chữ thập trong máy và tiến hành đọc số tại vị trí chỉ giữa của lưới chữ thập cắt mia thủy chuẩn tại số nào, thì đó là số đọc chỉ giữa của mia tại vị trí đó.Độ tin cậy và chính xác của số đọc mia, phụ thuộc vào khả năng ước lượng của người đứng máy đọc mia.Chú ý:Nếu không thấy lưới chữ thập thì ta điều chỉnh kính mắt (1-hình 1) để nhìn rõ lưới chữ thập.Nếu nhìn không rõ số đọc trên mia ta điều chỉnh ốc điều quang (3-hình 1) để nhìn rõ số đọc trên mia.Khi sử dụng mia, ta nên chú ý rút hết đoạn mia đến khi nút bấm đoạn mia trong nhô khỏi ra ngoài.

Xem thêm: Cách Cài Adobe Flash Player, Hướng Dẫn Cài Đặt Flash Player Trên Máy Tính

Ví dụ : Cách đo độ chênh cao giữa 2 điểm A và B:Bước 1: Trước tiên, ta đặt máy tại giữa 2 điểm A và B, sao cho máy tương đối nằm giữa 2 điểm A và B là tốt nhất.Bước 2: Cân bằng máy chính xác, sau đó dùng máy đọc số đọc mia tại điểm A, được a = 1729, tiếp theo đọc số đọc mia tại điểm B, được b = 1690.Lúc này ta tính độ chênh cao giữa 2 điểm A và B như sau:dH= a - b = 1729 - 1690 = 39 mm.Vậy điểm B cao hơn điểm A là 39 mm
*

3. Cách tính khoảng cách bằng mia trong đo cao độ máy thủy bình

Lưu ý: Ở cách đọc này sẽ cho ta biết được khoảng cách từ máy đến điểm bất kỳ khi ta đặt mia tại đó.Ví dụ : Cách tính khoảng cách từ máy thủy bình Nikon đến mia:Bước 1: Đưa máy ngắm về mia A ta đọc được chỉ số trên là (1783 mm) và tương tự ta đọc được chỉ số dưới là (1675 mm).Bước 2: Ta lấy chỉ số trên trừ chỉ số dưới ta được: (T – D) x 100 (mm)=>: ∆d= 1783 –1675 = 108Bước 3: Lấy số mới vừa trừ được ta nhân 100 để có được khoảng cách giữa máy và mia(108 x 100 = 10800 mm = 10.8 m).
*