CÁCH GHI SỔ CÁI TÀI KHOẢN 111

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong từng kỳ hoặc trong từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinh, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinh hơn. Trên báo cáo tài chính có bao nhiêu tài khoản tổng hợp thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

Bạn đang xem: Cách ghi sổ cái tài khoản 111


Mẫu sổ cái theo thông tư 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm…

Tên tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiNhật ký chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng

– Cộng số phát sinh tháng

– Số dư cuối tháng

– Cộng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

Xem thêm: Cách Chuyển Dữ Liệu Sang Thẻ Nhớ Trên Điện Thoại Android Đơn Giản

– Ngày mở sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung

Khác với sổ nhật ký chung là thể hiện tổng toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng cho nội dung từng tài khoản cả một chu kỳ phát sinh.

Ví dụ như hình dưới đây là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trước chuyển sang