CÁCH GHI SỔ CÁI TÀI KHOẢN 111

Sổ cái dùng để ghi chép các quá trình tởm tế phát sinch vào từng kỳ hoặc vào từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinh, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinch hơn. Trên báo cáo tài chủ yếu có bao nhiêu tài khoản tổng số thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

Bạn đang xem: Cách ghi sổ cái tài khoản 111


Mẫu sổ cái theo thông bốn 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

(Dùng mang lại vẻ ngoài kế tân oán Nhật cam kết chung)

Năm…

Tên thông tin tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiNhật cam kết chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số tạo nên vào tháng

– Cộng số tạo ra tháng

– Số dư cuối tháng

– Cộng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này có …. trang, viết số tự trang số 01 đến trang ….

Xem thêm: Cách Chuyển Dữ Liệu Sang Thẻ Nhớ Trên Điện Thoại Android Đơn Giản

– Ngày mnghỉ ngơi sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung

Khác với sổ nhật ký chung là thể hiện tổng tổng hợp các thao tác ghê tế phát sinh. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng rẽ cho nội dung từng tài khoản cả một chu kỳ phát sinc.

Ví dụ nlỗi hình dưới đây là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trcầu chuyển sang